توری (پشه بند)

توری (پشه بند)

توری یا همان پشه بند بهترین راه برای رفع مزاحمت حشرات میباشد. زیرا کارشناسان بهداشت بر این باور هستند که استفاده از مواد شیمیایی وسموم کشنده ی حشرات برای انسان زیان بار میباشد وتنها با استفاده از این محصول میتوانید همان طور که از هوای ازاد بیرون استفاده میکنید از ورود حشرات موزی به محیط زندگی جلوگیری کنید. یکی دیگرازدلیل نصب توری بازگذاشتن پنجره درساعاتی از روزبرای ورود هوا و تهویه طبیعی در خانه است که بهترین راه نصب توری میباشد.

توری را در چهار سیستم و رنگهای مختلف پروفیل قابل انتخاب و نصب بر روی همه نوع چهار چوبی اعم از اهنی/چوبی/

الومینیوم و upvc میباشد و نمایی زیبا به ساختمان شما میدهد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید