پردهای زبرا وشب وروز

پرده های زبرا و شب روز

پرده های زبرا یکی از جدید ترین پرده های افقیست که از ساتن وحریر بافت شده ودر یک قاب استوانه ایی که در قسمت فوقانی پرده نقش جمع و باز و همچنین تاریک و روشن کردن آن را به عهده دارد ساخته شده است.

تنوع در پارچه هایی که آین پرده را می سازد و نصب ساده و سریع آن یکی از ویژگی های مهم آین نوع پرده می باشد .

پارچه های زبرا از بهترین برندهای مطرح ترکیه و کره بوده و قطعات آن از بهترین مواد پتروشیمی ایران وبا دستان مجربترین قالب سازان میهن عزیزمان ساخته شده است.

سهولت استفاده ازآین نوع پرده به جهت سایه روشن و بالاوپایین کردنش وهمچنین تعمیرونگهداری آن امتیازی ویژه را به اوداده است.

پرده های شب و روز تفاوتش در جفت بودن استوانه ایست که در قسمت فوقانی پرده است از آین قرار که یک استوانه در زیر که نقش جلوگیری از نور آفتاب و دید بیرونی و دیگری زیبایی و ورود نوری ملایم را انجام میدهند و هر یک به تنهایی قابل بالاوپایین شدن میباشد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید