کرکره داخل شیشه های دو جداره

پرده کرکره آلومینمی ایزوله شده ما بین دو شیشه

پرده کرکره بین شیشه های دو جداره ازجنس آلومینیم است. و بعد از گذاشتن مابین دو شیشه هم عایق بندی می شود. استفاده از آین نوع پرده مزایایی را بهمراه دارد که در هیچ یک از انواع پرده ها وجود ندارد. که مهمترین آنها محفوظ بودن در مقابل نور مستقیم آفتاب و غیر قابل دسترس بودنش است و این پرده را از خرابی و شکستگی محفوظ میدارد ایزوله بودن این پرده در بین دو شیشه ی عایق شده باعث حفظ دمای محیط شده وازبهدررفتن دما نقش مهمی را ایفا میکند با نصب این نوع پرده و دور بودنش از آلودگیهای محیطی به لحاظ بهداشتی بسیار پُراهمیت واززیبایی  ویژه ایی برخوردارمیباشد.سازگاری آین پرده با هر نوع پروفیل یا سازه های مختلف درب وپنجره یکی دیگرازویژهگیهای آن بوده و تنوع بیش از 40 رنگ انتخابش را برای هر هرمونی رنگی آسان میسازد.پرده های ایزوله شده با چهارسیستم قابل اجرا میباشد.

دوسیستم ولمی وباتومی که عمل سایه وروشن را انجام میدهند.

دو سیستم نخی و مگنتی علاوه برسایه روشن کردن پرده حرکت بالاوپایین آن را نیزانجام میدهد.

پنجمین سیستم سیستمی است که برای پرده هایی که قدری از دسترس خارج میباشند استفاده میشود که با انتخاب یک موتورکه جریان برق را از220ولت کاهش داده و در پروفیل فوقانی پرده جایگذاری شده و بایک ریموت که توانی کنترل 5 پرده را همزمان با هم یا تک تک را دارد تولید میشود

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید